Gjerdemodellen Sweden er en veldig populær modell. Prisen starter på 1.400 euro, men den totale prisen på gjerdet vil avhenge av diameteren på løpekretsen, antall tre rader og eventuell tillegg av en sandbarriere.