På MK anbefaler vi en avstand mellom solarielampene og hestens manke på minst 50 cm. Derfor må høyden på opphengingen tillate denne sikkerhetsavstanden. Hos MK har vi et automatisk løftesystem som regulerer avstanden mellom solarielampene og hestens manke.