Tillfredsställelsen av att köpa en skrittmaskin beror också på rätt installation.

Molenkoning har designat en skrittmaskin för gör det självaren. För att säkerställa att det inte skall bli några problem med grundarbetet, finns färdiga fundament i lager.

En färdig betongplatta med måtten: 150x150x16cm. Enda förberedelsen är att se till att marken är jämn.Inga andra förbererdelser krävs.

Rundade betongstöd passar perfekt till alla våra staket , speciellt till våra rundade plastplank. Se nedan
exempel på dessa betongstöd till olika typer av staket.

Vi har också kraftiga betongplintar för våra takkonstruktioner , för att säkerställa en stark och hållbar byggnad.

Vänligen kontakta vår försäljningsavdelning om du har frågor rörande grundarbetet.

VILL DU HA EN BROSCHYR

Teknisk information

3d drawing of prefab foundation3d drawing of prefab foundation
  • Fundament för tak
  • Rundade betongstöd för rundat staket
  • Centrumplatta för maskinenheten

Bilder