Od połowy dwudziestego wieku karuzela dla koni stała się istotnym elementem każdego gospodarstwa. Domyślamy się, że wielu hodowców dostrzegało korzyści płynące z posiadania tego urządzenia. Ponieważ nie było jeszcze wówczas producentów takich konstrukcji, wielu gospodarzy wykonywało karuzelę samodzielnie. Często wykonywane były z materiałów dostępnych pod ręką znajdujących się w gospodarstwie.

Obecnie, karuzele dla koni są powszechnym i niezbędnym wyposażeniem ośrodków jeździeckich. Można wymienić wiele korzyści płynących z używania tego typu urządzeń. Między innymi dostarczenie koniowi możliwości swobodnego ruchu na świeżym powietrzu, jeśli nie ma możliwości skorzystać z padoku. Ale jest to również dodatkowa forma treningu. Konie utrzymane w dobrej kondycji są mniej narażone na kontuzje.

Karuzele Molenkoning przyczyniają się do zdrowia oraz kondycji fizycznej twojego konia. Problemy z kopytami są częstą konsekwencją procesu udomowienia koni. Większość urazów nóg spowodowana jest brakiem odpowiedniej ilości ruchu. W naturalnym środowisku konie przemieszczały się przez około 16 godzin dziennie. Jest to powód, dla którego współcześnie należy zapewnić koniowi ruch przez więcej niż 1 godzinę treningu dziennie;

Korzyści płynące z używania karuzeli dla koni:

 • Rozgrzewka i rozluźnienie koni będących w treningu.
 • Trening wielu koni w tym samym czasie.
 • Swobodny ruch (w przeciwieństwie do lonżowania).
 • Poprawa kondycji konia.
 • Rehablitacja kontuzjowanych koni.

Kości: Wzmocnienie, lepsza ochrona przed patogenami i nowotworami.
Grzbiet: Wzmocnienie mięśni grzbietu.
Mięśnie: Utrzymywanie zdrowia mięśni dzięki lepszemu nasyceniu komórek krwią, spowolnienie procesów starzenia.
Płuca: Prawa cyrkulacji krwi – większa ilość tlenu, redukcja dwutlenku węgla.
Serce: Wzmocnienie mięśni serca, skutkujące większą wydolnością organizmu, obniżeniem pulsu/tętna oraz ciśnieniem krwi.
Mózg:Poprawa cyrkulacji krwi – poprawa koncentracji, uważności, bystrości.
Refleks: Szybsza, sprawniejsza reakcja w przypadku nieprawidłowego ruchu lub niebezpieczeństwa upadku.
Kolka:Pomaga zapobiegać powstawaniu kolki oraz łagodzić jej skutki w trakcie.

Karuzela dla koni kontrolowana jest przez komputer, który umożliwia trenerowi stworzyć indywidualny program dla każdego konia, dla zmaksymalizowania efektywności treningu. Optymalne obserwowane korzyści:

Charakter: Koncentracja na odpowiednim tempie treningu, w celu osiągania lepszych wyników.

Zdrowie nóg: Krótkie i intensywne ćwiczenia (interwały) wzmacniają kości.

Koordynacja: Dostosowywanie ruchu do regulowanej prędkości.

Giętkość: Redukowanie usztywnień.

Refleks: Znaczna poprawa przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka kontuzji.

Poprzez połączenie regularnego treningu konia w karuzeli z właściwym odżywianiem można osiągnąć.

Mniej problemów zdrowotnych:

 • Mniej problemów związanych ze zdrowiem nóg i kopyt.
 • Lepszy rozwój mięśni, a zwłaszcza mięśni grzbietu.
 • Poprawa elastyczności i refleksu.
 • Znacząco mniej kontuzji.
 • Mniej problemów związanych z ataksją.
 • Zmniejszenie o 60% ryzyka martwicy kostno-chrzęstnej.
 • Mniejsze ryzyko artretyzmu.

Możemy podpowiedzieć, jak wprowadzić konia do karuzeli po raz pierwszy; proszę mieć na uwadze, że są to jedynie ogólne zalecenia i nie mogą być traktowane jako jedyny obowiązujący szablon. Należy obserwować rekacje konia i dostosowywać trening do jego fizycznej kondycji.

Najpierw zaleca się wyłączyć zasilanie elektryczne ogrodzenia; należy prowadzić konia na linie, podczas gdy inna osoba operuje skrzynką sterującą. Prowadź konia przynjamniej dwa okrążenia. Kiedy koń nabierze pewności, zatrzymaj urządzenie i zmień kierunek. Wciąż asystując konia, pokonujemy kolejne dwa okrążenia w drugim kierunku. Na koniec, jeśli to możliwe, zalecamy pozostawić konia samego w przegrodzie, ale z innym, doświadczonym już koniem w karuzeli. Najlepiej pozostawić pomiędzy nimi dwie przegrody odstępu (żeby nie miały bezpośredniej styczności pomiędzy przegrodami). Doświadczony koń powinien uspokajać i prowadzić mniej doświadczonego.

Bieżnia karuzeli dla koni z okrągłym ogrodzeniem

Aby uniknąć ewentualnych wypadków spowodowanych przez pobudzone konie, radzimy osobno trenować w karuzeli ogiery (tylko z innymi ogierami lub wałachami). Wałachy mogą trenować w karuzeli razem z klaczami i młodymi końmi. Pracę z młodymi końmi należy zacząć od sesji nie dłuższymi niż 30 minut polecamy podłoże Equitrack