Med utgangspunkt i vårt Sweden gjerde designet vi i 2013 dette.

Malte stål bjelker langs sportet støttes av trapezoidal stabipol plater.

Denne kombinasjonen gjør at vårt comfort tak tåler store snømengder. Både invendig og utvendig gjerde er kreosotbehandlet.

For å forbedre kontruksjonen la vi til vårt spesielle vindnett som sikrer hesten frisk luft samtidig som den blir beskyttet mot sterk vind, sol og regn.

På grunnav dette er Comfort taket en smart og prisvennlig løsning for store og små staller.

BROSJYRE FORES PØRSEL

Teknisk informasjon

smultringtak Comfort 3d design3d design av smultringtaket Comfort
  • 2 halv runde rails 60 x 120 kreosotbehandlet
  • IPE malte stålbjelker
  • Ekstra rør 60 x 60 for en finere bue
  • Vindnett 2500 mm fra bjelke til bjelke
  • Overflate støttemur planker innvendig og utvendig gjerde

Bilder